Ivareta merkevaren helt ut i ytterste detalj, også i digitale flater. Det handler om din merkevares digitale identitet. Vi mener at design skal lønne seg og bør sees på som en investering fremfor en utgift.

Responsivt webdesign

Nettsider blir brukt på jobb, hytta, handletur, toget, sofaen og i utlandet. Leseren bruker smarttelefon, nettbrett, laptop, prosjektor og TV. Et godt webdesign tar hensyn til alt dette, og det er det som menes med «responsive webdesign».

Mål og mening

Hvem henvender nettsiden seg til, og hva ønsker man at brukerne skal foreta seg? Det er blant spørsmålene man bør stille, og for større nettsider er det gjerne aktuelt å ha et forprosjekt før webdesignet starter. Webdesignprosessen starter nemlig med kartlegging, målsetting og prioritering av innhold.

De beste webdesignene skapes med reelt innhold i fokus – slik blir nettsiden tilpasset innholdet og ikke motsatt. I praksis er det likevel sjelden at alt innhold er ferdig når webdesignet utføres, og det kjøres gjerne parallelle løp når tiden er snau. Da får webdesigneren og innholdsprodusentene jobbe tett sammen.

Et webdesign bygger på en visuell profil enten det er for et produkt, en kampanje eller en bedrift. Slik sett er det allerede et sett med regler å følge for webdesigneren når det kommer til fargebruk, fonter, logoplassering, grafiske elementer, fotostil og uttrykk. Da er det webdesignerens oppgave å bruke disse elementene på best mulig måte til å legge tilrette for gode brukeropplevelser.

Ansiktsløft, evolusjon eller revolusjon?

Våre kunder har ulike utganspunkt. Kanskje har man allerede en nettside og ønsker innspill til forbedringer. Kanskje ønsker man å bygge opp en nettside gradvis og utvide med flere deler, som nettbutikk og blogg, over tid. Eller så ønsker man noe helt nytt.

Styleguide

Ivareta merkevaren helt ut i ytterste detalj, også i digitale flater. Det handler om din merkevares digitale identitet.

En styleguide dokumenterer regler og egenskaper som gir en konsistent brukeropplevelse og ivaretar merkevaren. Guiden bør beskrive stilene på komponenter som skal være med på nettsiden eller i appen. Styleguiden utfyller på mange måter en visuell profil, ved å baseres på regler allerede satt, som fargepalett, fonter og grafiske elementer. En nettside eller app sitt visuelle språk er vel så viktig som en logo eller et pakningsdesign!

Hvorfor ha en styleguide?

Et team av utviklere kan vokse og forandres over tid, og da er en styleguide en hjelp på flere måter. Det skal lønne seg ved at det går raskt å bygge nye seksjoner og sider når man har styleguiden som en referanse.

For større teams og prosjekter kan en styleguide dessuten forenkle kommunikasjonen ved at man har samme vokabular når man refererer til et bestemt modul eller type knapp – man kan enten referere til CSS-klasser eller egne navn spesifisert i guiden.

Bannerannonser

Kreative bannerannonser blir lagt merke til.

Vi designer kreative bannerkampanjer, og kan inkludere retningslinjer og maler for annonser som en del av en styleguide, eller som en egen tjeneste.

Relaterte referanser

Snarveier